+36-1-460-4481

Az Eötvös Collegiumért Alapítvány

 

 

Bankszámlaszám:
K&H 10200823-22216801-00000000

Az SZJA 1% – felajánláshoz
Adószám: 19022637-1-43 Az Eötvös Collégiumért Alapítvány (sic!)

 

 

Alapításától kezdve az Eötvös Collegium hivatása az, hogy a magyar nemzet legtehetségesebb egyetemi polgárait támogassa, tudományos előmenetelüket segítse. Jóllehet a Collegium ma sok tekintetben eltér a háború előtti nagyhírű elődjétől, a célja változatlan: olyan kiválóan felkészült szakemberek képzése, akik tudományterületükön az átlagot meghaladó tudással rendelkeznek, önálló kutatómunkára képesek, és akiknek a tudomány művelése nem csupán szakma, hanem tanári hivatás is.

 

Az alapítvány célja (Alapító okirat)

Szellemi, erkölcsi és anyagi erőkkel segíteni az Eötvös Collegium munkáját, hogy a névadó Eötvös József és az alapító Eötvös Loránd szándékaival egyezően a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészeti és Természettudományi Karára felvett vidéki fiatalok legkiválóbbjainak kiválasztásával és alapos felkészítésével kitűnő tanárokat adjon a magyar középiskoláknak. Segíteni akarja az alapítvány a tudományos kutató utánpótlás biztosítását hajdani kurátora gr. Teleki Pál munkássága szellemében, segíteni kívánja a Kárpát-medence magyarjainak oktatását, nevelését, a közép-európai szomszédos népek nyelvének, történelmének, kultúrájának megismerését.

Szervezi az anyaországtól távollévők magyar- és angol nyelvű egyetemi oktatását, szakembereket kíván képezni a magyar kulturális diplomácia (Collegium Hungaricumok) részére.

 

 

 

A honlap létrehozását és működését támogatja: