+36-1-460-4481

A 2022-es évben az Eötvös Collegiumért Alapítvány 12 100 462 Ft-ból gazdálkodhatott. Pályázati támogatásokat nyertünk: az olasz nyelvoktatás támogatására az Olasz Kultúrintézettől a 2022–2023. évi időszakra összesen 2 468 900 Ft-ot; a Nemzeti Együttműködési Alaptól működési támogatásként (NEAO-KP-1-2022/1-000198) 1 500 000 Ft-ot. A Nemzeti Kulturális Alap miniszteri támogatása keretében 5 000 000 Ft-ot nyertünk „Az Eötvös József Collegium újjászervezésének 65. évfordulója” című program megvalósítására. A Nemzeti Kulturális Alap pályázatai támogatták továbbá az Eötvös-nap és az Eötvös Konferencia (800 000 Ft), valamint az Eötvös Természettudományos Tábor (700 000 Ft) és a Tehetségtábor (700 000 Ft) megrendezését. A Richter Gedeon Nyrt. 400 000 Ft-tal támogatta a 2023. évi Eötvös Természettudományos Tábor megvalósítását. A Bouchal Kft. 71 000 Ft-ot adományozott a collegiumi könyvkiadási tevékenység támogatására. A személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból 460 562 Ft folyt be.