+36-1-460-4481

Az Eötvös Collegiumért Alapítványt 1990-ben Szijártó István igazgató úr, mint alapító kezdeményezésére a Collegium hozta létre. Az első két évtizedben küldetésének megfelelően jelentős támogatást tudott biztosítani, 2010-re azonban a tevékenységi köre, aktivitása fokozatosan beszűkült. Ezért 2014-ben kezdeményeztük az Alapítvány eredeti célok és működés szerinti megújítását (a pályázatok, az ügyintézés gyakorlati szempontjai miatt célszerű, ha az alapítói szándéknak megfelelően a mindenkori elnök a mindenkori igazgatóval azonos) és a közhasznúság visszaszerzését. Ügyvédi segítséggel sikerült elérni, hogy hosszas előkészítő munka után a Fővárosi Törvényszék a 2015. október 7-én kelt végzésében a változtatásokat jogerőre emelte. Az Alapítvány új Kuratóriuma: Csoma Zsigmondné Kovács Mária, Csomós Gyula, Dörnyei Lászlóné, Horváth László (elnök), Gyivicsán Anna, Németh József (titkár), Solymosi László. Az Alapítvány pénzügyeit Noszkó Ilona Éva, a Collegium korábbi gazdasági vezetője felügyeli.

A 2019-es évben az Eötvös Collegiumért Alapítvány 4 849 000 Ft-ból gazdálkodhatott. Pályázati támogatásokat nyertünk: Újbuda Önkormányzatától a kerti dísztó visszaépítésére 2 000 000 Ft-ot; a VIII. Természettudományos Tábor megrendezésére a Nemzeti Kulturális Alaptól összesen 500 000 Ft-ot; a Richter Gedeon Nyrt.-től 300 000 Ft-ot; a Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft.-től 100 000 Ft-ot. Kötetek kiadására (összesen 64 000 Ft közvetlen támogatást [Francia Intézet], illetve) magánadományt kaptunk. Az Olasz Külügyminisztérium az olasz nyelv tanítását 800 000 Ft-tal támogatta. A Nemzeti Együttműködési Alaptól (civil szervezetek szakmai programjai) 700 000 Ft támogatást nyertünk. A személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból 385 000 Ft folyt be.

 

***

 

The Foundation For Eötvös Collegium was established by the Collegium at the initiative of Director István Szijártó in 1990. In its first two decades, it managed to raise substantial funds for support, in keeping with its mission statement, but by 2010, its activities had gradually diminished. Therefore, in 2014, we initiated a restoration of the Foundation to its original objectives and operation (for practical reasons in applications and daily management, it is preferable if, in keeping with the founder’s intentions, the Chair is the same person as the Director of the Collegium at all times) and the recovery of public benefit status. With judiciary assistance, after extensive preparation, we have succeeded in authorizing the above changes via the Order of the Municipal Court of Budapest dated October 7, 2015. New Board of Trustees: Mrs. Lajos Zsigmond Csoma, née Mária Kovács; Gyula Csomós; Mrs. László Dörnyei; László Horváth (Chair); Anna Gyivicsán; József Németh (Secretary); László Solymosi. The finances of the Foundation are overseen by Ilona Éva Noszkó, former accounting manager of the Collegium.

In 2019, the Foundation For Eötvös Collegium had a budget of 4,849,000 HUF. Successful tenders yielded further funds: the Local Government of Újbuda granted 2,000,000 HUF for the rebuilding of the garden fishpond. For the 8th Annual Natural Science Camp, a sum of 500,000 HUF was provided by the Hungarian Cultural Fund; 300,000 HUF by Richter Gedeon, Inc.; and 100,000 HUF by the Morgan Stanley Hungary Analytics Ltd. The publication of book volumes was made possible through (a sum of 64,000 direct funding [Institut Français] and) private donations. The teaching of Italian was boosted by an 800,000 HUF donation from the Italian Ministry of Foreign Affairs. The National Cooperation Fund (professional events of civil organizations) provided 700,000 HUF. From dedicated personal tax returns (1%), a sum of 385,000 HUF was collected.

 

ECCE kötet IX.

ECCE IX.