+36-1-460-4481

Eötvös Természettudományos Tábor

Az ELTE Eötvös József Collegiuma és az ELTE Természettudományi Kara 2012 nyara óta rendezi meg az Eötvös Természettudományos Tábort minden év júliusának utolsó hetében Budapesten. A tábor célja az egyetemi természettudományos szakok népszerűsítése az érettségi előtt álló középiskolás diákok körében. A tábor szervezői arra vállalkoznak, hogy az érdeklődő diákoknak bemutassák az egyetemen folyó szakmai munkát, és hogy azt személyes élménnyé tegyék a számukra.

A tábor folyamán a diákok délelőttönként egy közös, majd egy kiscsoportos (a választott szekciónak megfelelő) előadáson vesznek részt. Ebéd után továbbra is szekciónkénti bontásban gyakorlati foglalkozások lesznek, melyeket többnyire az ELTE-n tartunk (pl. laborgyakorlat, Planetárium, Ásványtár). A vacsorát követően ismerkedős-játékos foglalkozások közül lehet választani.

A résztvevőket a 12 évfolyamos rendszerben tanulók közül a 10. és 11. évfolyam tanulói, és a 13 évfolyamos rendszerben tanulók közül a 11. és 12. évfolyam tanulói közül válogatjuk ki. A táborba való jelentkezéshez a pályázó diákoknak egy-egy esszétémát kellett kidolgozniuk a tábor szervezői által kiírt témákból, amelyek érintik a biológia, kémia, informatika, matematika, fizika és földrajz-földtudomány aktuális kérdéseit.A témakörök általában nem tartoztak a középiskolai törzsanyaghoz, a feldolgozásuk izgalmas kihívást, de egyáltalán nem leküzdhetetlen akadályt jelent az érdeklődő középiskolás diákok számára. Habár a tábor ismeretanyaga túlmutat a középiskolai tananyagon, nem kívánja azt messzemenően felülmúlni, inkább kontextusba helyezni és elmélyíteni a már meglevő ismereteket.

A tábor során különböző pedagógiai módszereket ötvözünk. Egyes, a saját területükön kiváló szakemberek által tartott előadások inkább az ismeretek frontális átadását szolgálják. Nagy hangsúlyt fektetünk a kiscsoportos műhelymunkára, amely során természettudományos készségeket (logikai gondolkodás, problémamegoldás, érvelési készségek) tudunk célzott módon fejleszteni. Ez utóbbiban erőteljesen építettünk az ELTE TTK felsőbb éves hallgatóira, doktoranduszaira és fiatal kutatóira – és természetesen az ő tapasztalataikra.

I. Eötvös Természettudományos Tábor 2012
II. Eötvös Természettudományos Tábor 2013
III. Eötvös Természettudományos Tábor 2014
IV. Eötvös Természettudományos Tábor 2015  –  Programfüzet
V. Eötvös Természettudományos Tábor 2016  –  Programfüzet – Pályázati anyagok: NKA
VI. Eötvös Természettudományos Tábor 2017  –  Programfüzet – Pályázati anyagok: NKA, Adományok 
VII. Eötvös Természettudományos Tábor 2018  – Programfüzet – Pályázati anyagok: NKA, NTP, Adományok  
VIII. Eötvös Természettudományos Tábor 2019Programfüzet – Pályázati anyagok: NKA, Adományok      

A tábor oldala itt érhető el.