+36-1-460-4481

Az Eötvös Collegiumért Alapítványt 1990-ben Szijártó István igazgató úr, mint alapító kezdeményezésére a Collegium hozta létre. Az első két évtizedben küldetésének megfelelően jelentős támogatást tudott biztosítani, 2010-re azonban a tevékenységi köre, aktivitása fokozatosan beszűkült. Ezért 2014-ben kezdeményeztük az Alapítvány eredeti célok és működés szerinti megújítását (a pályázatok, az ügyintézés gyakorlati szempontjai miatt célszerű, ha az alapítói szándéknak megfelelően a mindenkori elnök a mindenkori igazgatóval azonos) és a közhasznúság visszaszerzését. Ügyvédi segítséggel sikerült elérni, hogy hosszas előkészítő munka után a Fővárosi Törvényszék a 2015. október 7-én kelt végzésében a változtatásokat jogerőre emelte. Az Alapítvány új Kuratóriuma: Csoma Zsigmondné Kovács Mária, Csomós Gyula, Dörnyei Lászlóné, Horváth László (elnök), Gyivicsán Anna, Németh József (titkár), Solymosi László. Az Alapítvány pénzügyeit Noszkó Ilona Éva, a Collegium korábbi gazdasági vezetője felügyeli.

A 2017-es évben az Eötvös Collegiumért Alapítvány 3 245 000 Ft-ból gazdálkodhatott. Pályázati támogatásokat nyertünk: Újbuda Önkormányzatától a nagyterem audiovizuális felszerelésére 1 000 000 Ft-ot; az Ingenia Hungarica III. kötet kiadására (tördelés) 200 000 Ft- ot; a VI. Természettudományos Tábor megrendezésére a Nemzeti Kulturális Alaptól 400 000 Ft-ot; az EON Hungária Zrt.-től 400 000 Ft-ot; az OTP Bank Nyrt.-tól 300 000 Ft-ot; a Richter Gedeon Nyrt.-től 250 000 Ft-ot. Az Olasz Külügyminisztérium az olasz nyelv tanítását 300 000 Ft-tal támogatta. Kötetek kiadására (összesen 140 000 Ft közvetlen támogatást) magánadományt kaptunk. A személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból 255 000 Ft folyt be.

 

ECCE kötet VII.

ECCE VII.